Hammarbloggen

Hammarbloggen

Om Hammarbloggen

Välkommen till

Hammarbackens hembygdsförenings anslagstavla där alla kan bidra med information, upplysningar eller frågor som rör Hammarbacken och området där omkring. Lägg in din information under lämplig kategori som en kommentar så att även andra kan ta del av dina uppgifter.

Vargforskning

FöreningsmötenPosted by Stefan Helsing Sat, March 27, 2010 20:09

Ett 25-tal personer hade kommit till vår lokal i Hammarbacken på lördagseftermiddagen den 27 mars för att lyssa på Per Grängstedt från Grimsö viltforskningstation. Han informerade oss om forskningen kring ett av vårt mest omdebatterad rovdjur, vargen.

Vi fick en inblick i forskarnas arbete med insamlingar av olika data. Till sin hjälp har de bl.a. GPS-utrusningar där man kan följa vargens vandringar och födosök. Den moderna GPS tekniken har förenklat arbete betydligt mot tidigare då man använde pejling som krävde en betydligt större arbetsinsats. Läs mer här. Per berättade att man nu också använder sig av DNA teknik för att få fram mer detaljerad information om vargens liv. När Per visade bilder på dödade jakthundar så förstår nog de flesta att man inte bör släppa sin hund i ett vargrevir.

Vargens år

Tack Per för en intressant föreläsning!

Julgröt och bokpremiär!

FöreningsmötenPosted by Stefan Helsing Sun, December 06, 2009 21:02

Söndagen den 6 december var det premiär för Folke Vennbergs häfte "Hammarbacksskogens boställen och brukare i gången tid"

I Hammarbacken möttes vi inbjudande ljuslyktor och uppdukade bord med levande ljus i den gråmulna skymningen. Här i skogen bjöds det på julgröt, skinksmörgåsar, kaffe, saffranbullar och pepparkakor.

Vår lokal fylldes snart av gröt och kaffesugna besökare. Flickornasmiley i köket hade gjort ett jättefint arbete med dukning och pyntning, ingen nämnd, ingen glömd!

Vi var drygt 40 personer som kommit till Hammarbacken för att få en försmak av julen.

Mellan gröten och kaffet blev det en kort paus och Håkan Mossberg passade på att få lite frisk Hammarbacksluft.

Folke Vennberg berättade lite om sin sammanställning av bygdens brukare och deras boställen som han arbetat med under många år då han bodde i Hammarbacken. Sammanställning har nu resulterat i ett häfte som många kommer att ha glädje av i framtiden.

Många var intresserade av Folkes arbete och köpte ett häfte som snarare kan kallas för en bok. Lite över 160 sidor intressant läsning om Hammarbacksbygden.

Häftet kan köpas för 200 kr för icke medlemmar och för 180 kr för medlemmar. För beställning ring Folke på telefon 0589-142 06 eller 070-24 24 491

Visafton i Hammarbacken

FöreningsmötenPosted by Stefan Helsing Tue, August 18, 2009 08:33

Visafton i Hammarbacken

Hembygdsföreningen i Hammarbacken hade iordningställt sin lokal för en visafton på söndagen den 16 augusti.

Ordföranden i föreningen, Anna-Britta Forslund hälsar publiken välkommen och presenterar Klas Friman gittarr och Stefan Jansson sång.

Klas och Stefan bjöd på visor av bl.a. Olle Adolfsson, Carl-Michael Bellman, Birger Sjöberg, Kristina Kjellman, Povel Ramel och Evert Taube.

Med inlevelse och glöd framfördes visorna och publiken uppskattade verkligen denna stund i Hammarbacken.

I pausen passade många på att gå till kaféet

I pausen presenterades det nya Hammarbacks-smycket.

Smycket kan köpas vid hembygdsföreningens lokal eller efter kontakt med: Anna-Britta Forslund 073-617 68 00 eller Kajsa Karlsson 0581-41816. Pris: 250:-

Folke Vennberg

FöreningsmötenPosted by Stefan Helsing Sat, May 23, 2009 18:48

På lördagseftermiddagen den 23 maj kom Folke Vennberg på besök till sin gamla hembygd för att visa bilder och berätta. Att Folke är populär i bygden kan man förstå, det blev överfullt i vår lilla lokal. Inte är det ofta man ser så här många bilar i Hammarbacken smiley

För att alla skulle få plats så åkte kaffeborden ut och stolar ställdes in.

Folke visade en bildsvit från sin gamla hembygd, en nostalgitripp bakåt tiden. Han berättade om många intressanta personligheter och platser som är nästan bortglömda idag. När den första diabildslådan var slut, frågade Folke om vi ville se fler bilder och svaret var ju givet, jaaa!

Vi fick då se många fina bilder från naturreservatet Kindla som Folke med flera har medverkat till att bevara för eftervärlden. Kindla är idag det enda större sammanhängade skogsområde som finns kvar i Örebro län.

Tack Folke för en trevlig eftermiddag i Hammarbacken, välkommen tillbaka!

Hammarskogsån information

FöreningsmötenPosted by Stefan Helsing Tue, May 19, 2009 08:09

Den 18 maj, en gråmulen vårkväll med lätt regn, fick hembygdsföreningen besök av länsstyrelsens Johan Lind. Han berättade om vattendragens ekologi och om hur vattnet har påverkats av vår välfärdsutveckling. Vi fick också en inblick i flodpärlmusslans och laxörings liv och hur viktig vattenkvaliteten är för deras överlevnad.

Johan berättade vidare om hur länsstyrelsen bedriver restaureringsåtgäder för länets vattendrag. Det är bl.a. kalkning för att förhindra en försämring av Bergslagens redan försurade vatten, sanering av vissa förorenade områden som hotar vattenmiljöerna, vattenregleringsfrågor, vandringshinder och vattendragens biotopvård. Ett exempel på biotopvård kan vara större kantzoner invid vattendraget och att återföra "död ved" till vattnet.

Citat WWF: Död ved, dvs trädstammar och grova grenar, är en bristvara i våra skogsbäckar. Den döda veden skapar en större variation, ändrar vattenströmmar, så att nytt bottensubstrat bildas. Död ved ger en ökad dynamik i vattnet. Död ved fångar upp löv och annat organiskt material, som blir mat för småkryp. Dessa äts i sin tur av öring. Död ved i vattnet gynnar också öringen genom att det fungerar som skydd för rovfiskar. En rapport från Levande Skogsvatten visar att det i 90 % av sydsvenska vattendrag är en så stor brist på död ved att det minskar öringproduktionen.

Vi fick också en redogörelse över vad som är planerat i Hammarskogsån. Det är bl.a. omlöp(fiskväg) vid Gräntjärnsäng, utläggning av sten i forsstäckor som en gång rensades för flottningen, ändring av vissa vägtrummor som utgör vandringshinder. Det pågår också en förhandling om regleringen av sjöarna som är av största vikt för Hammarskogsån.

Vi i Hammarbackens hembygdsförening vill skapa en trevlig miljö längs ån från Gränsjöns damm till vägbron och skall därför medverka till att en viss röjning utförs. Hammarbackens masugn och platsen för den gamla hammaren och sågen skall röjas fram och en kort vandringsled anordnas efter ån. Informationstavlor skall sättas upp vid de olika historiska objekten.

Tack Johan för en intressant och lärorik kväll!

Viken i Guldsmedshyttan

FöreningsmötenPosted by Stefan Helsing Thu, May 14, 2009 09:53

Den 29 mars kom Alf Mossberg från Guldsmedshyttan upp till Hammarbacken för att berätta om det idag nästan bortglömda bostadsområdet Viken i Guldsmedshyttan. Alf som växt upp i området hade mycket att berätta om bygden och om alla de som en gång bodde där.För att vi skulle få en uppfattning hur det en gång såg ut i Viken visade Alf en karta som han själv iordningställt.

I området har det som mest varit omkring fem hundra personer bosatta, enligt Alf. I vissa "kaserer" bodde fyra familjer men en del hus hade även bostäder för "ungkarlarna". De flesta i området hade sitt arbete på Guldsmedshyttans bruk som låg på gångavstånd från hemmet.

Tack Alf för att du delade med dig av dina minnen från Viken!