Hammarbloggen

Hammarbloggen

Om Hammarbloggen

Välkommen till

Hammarbackens hembygdsförenings anslagstavla där alla kan bidra med information, upplysningar eller frågor som rör Hammarbacken och området där omkring. Lägg in din information under lämplig kategori som en kommentar så att även andra kan ta del av dina uppgifter.

Miljöbrott

NaturnyttPosted by Stefan Helsing Wed, June 02, 2010 20:30

Någon mindre nogräknad person ansåga att Acktjärnsbäcken var en lämplig plats för skrotbilsdumpning!

Bilen var söderskuren och utspridd längs den vackra bäcken. Troligen har bilen legat på platsen några veckor och hur mycket olja som kommit ut i vattnet är okänt men det fanns bl.a olja kvar i bromrören.

Varför man gör så här är en gåta, speciellt med tanke på hur stor skada detta kan göra i ett litet vattendrag. Läs mer om MILJÖBROTT

Skrotet är nu uppdraget ur bäcken och markägaren, Sveaskog, är underrättad. Även länsstyrelsen är kontaktad då Acktjärns och Myggsjöbäcken är en del av satsningen på återställningen av Hammarskogsån.

Bäcken återställd!

Snörik vinter-vårflod?

NaturnyttPosted by Stefan Helsing Sun, February 28, 2010 16:58

Vi upplever en av de snörikaste vintrarna på många år och ju längre kylan håller sitt grepp om landet så finns risk för en kraftig vårflod. Positivt är att den fallna snön för tillfället har en låg vattenhalt men kan med ett antal blidväder och blöt nederbörd snabbt förändras. Idag den 28 februari var snödjupet i Stråssa ca. 78 cm.Snön är ju "fluffig" efter två månaders kyla och kommer nog att sjunka ihop betydligt vid blidväder.

Var finns mesta snön i vårt område? Skriv gärna en kommentar!

Fiskearrende i Hammarskogsåns avrinningsområde

NaturnyttPosted by Stefan Helsing Sun, January 24, 2010 11:37

Hyr en tjärn?!

Sveaskog har för avsikt att arrendera ut fisket i ett antal tjärnar i vårt område.

Följande tjärnar är aktuella

Hällsjön, Stora och Lilla Krampen, Acksjön, Gäddtjärn, Holmsjön och Holmsjötjärn, Gräntjärn, Örlaxtjärn samt Kroktjärn (läs mer här)

Alla tjärnar utom Kroktjärn ingår i Hammarskogsåns avrinningsområde och avvattnas via Hällsjöbäcken, Rösjöbäcken, Örlaxbäcken, Dammsjöbäcken, Gränshytteån, Danshytteån och till slut Hammarskogsån.

I några bäckar finns fortfarande en liten rest av den gamla öringstammen kvar som skulle behöva få tillgång till sjöarna för att växa till sig. Detta kan endast lösas genom att de gamla dammarna tas bort och ersätts av fiskvägar förbi vandringshindren.

Hur kommer en ny fiskrättsinnehavare att se på detta? Skall man betala ett dyrt arrende så finns ju risken att man börjar med utplantering av främmande arter som t.ex. regnbåge för att få tillbaka sina satsade pengar. De redan befintliga fiskvägarna eller som man också kan kalla dem faunavägar, kommer att stängas av för att förhindra fiskflykt. Den gamla öringstammen riskerar att utplånas för alltid!

Lockar detta turister till vår bygd? Eller skall vi värna om ett "Levande skogsvatten" med fria vattenvägar för den vandrande befintliga laxöringen som på sikt kan ge bygden ett fiske på naturlig väg?

Hur ofta berättar vi inte för våra barn och barnbarn om det spännade laxöringsfisket i vår ungdoms bäckar och tjärnar? Låt oss se till att framtidens barn får uppleva detsamma!

Har du åsikter om detta, är utarrendering av fiskevatten positivt eller negativt?

Du kan läsa mer om projekt "Levande skogsvatten", här på WWF. Projektet har initierats av WWF och medfinansieras av Sveaskog.

Skriv gärna en kommentar!

Vargavinter

NaturnyttPosted by Stefan Helsing Wed, January 06, 2010 10:56

Det nya decenniumet började med en av de kallaste vintrar vi haft på många år. SMHI:s temp-observationer idag den 6 januari: Hemavans flygplats -38,8, Pajala -33, Sveg -29, Uppsala -30! och här hemma i Storå var det -28 grader nu på morgonen.

Hur kallt hade du denna morgon? Bor du i ett "kallhål"? Skriv gärna en kommentar och berätta hur du upplever kylan. Du kan skriva här på bloggen eller i vår gästbok

Nu på morgonen såg jag småfåglarna sitta och huttra i träden i väntan på solens uppgång. De matplatser som jag ordnat åt dem i trädgården töms snabbt på sitt frö. En normal vinter räcker det med en påfyllning per dygn. Nu behövs 2-3 påfyllningar! Det blir dyrt med frö, men vad gör man inte för sina vänner;-)

Kajorna är uppfinningsrika, det bröd som legat ute under natten var ju naturligtvis genomfruset och stenhårt. Plötsligt hörde vi ett oväsen på vår plåtskorsten, ett hamrande ljud. Kajan hade tagit med sig brödbitarna upp på skorstenskransen för att tina upp maten sen kunde hon hacka sönder dem och äta uppvärmd mat! Man tager vad man haver sa Kajsa....

Nu är det dags att hämta in mera ved, det var ju tur att man fyllde upp vedboden inför denna vargavinter!

*

Elpriset är rekordhögt i dag den 8/1 och det drabbar alla med rörligt pris. Men i längden tjänar man trots allt på det rörliga priset om nu inte vinterns grepp håller i sig för länge. Har du något tips på hur man får ner elförbrukningen? Mitt tips är att dra ner på värmen till max 18 grader och sätt på er varma kläder. Om många gör det så sjunker energibehovet och även elpriset!

Du kan följa elpriset på nordpoolspot.com I menyn på Nordpool väljer du

1. Elspot market data- välj "system price"

2. Välj SEK vid menytexten Currency

3. Klicka sedan på "Update report"

Mellan kl 08.00-09.00 den 8/1 var spotpriset 3 kr/kWh!!

*

Den 9/1 var priset åter nere på "normalnivå" ~0,50 kr/kWh. Håller kylan i sig så kommer priset att stiga på måndag igen när industrin kommer igång.

Produktionen i Sverige ligger nu på mellan 20-25000 MW och konsumtionen under den gångna veckan har under vissa timmar varit högre än produktionen vilket har inneburit att Sverige har importerat dyr toppkraft från våra grannländer. Vindkraften är inte till så stor hjälp då det ofta är vindstilla vid sträng kyla och högtrycksväder. Denna bistra vinter gör oss påminda om hur beroende vi är av en effektiv elproduktion och vikten av att inte slösa på elenergin!

Hur mycket är då 25000 MW? Som jämförelse kan vi ta vår hembygds vattendrag, Hammarskogsån och kraftverket i Guldsmedshyttan som producerar 0,25 MW! Det är en försvinnande liten del av elproduktionen i Sverige. Det visar att utbyggnad av små vattendrag inte är till någon större nytta för vårt totala effektbehov. De små vattendragen orsakar även problem i form av igenfrysning av kraftverkens vattenintag med långa driftstopp som följd. Orsaken till detta är att de små grunda åarna och bäckarna får en mycket lägre vattentemperatur vid sträng kyla. När det kalla vattnet passerar genom kraftverksintagets nedkylda intagsgrindar fryser ofta hela intaget igen och det är ofta omöjligt att få igång driften igen, man måste helt enkelt vänta på mildare väder. Effektnyttan från dessa mindre kraftverk är därför försumbar. En bättre lösning är att effektivisera våra befintliga vattenkraftstationer i de större djupare älvarna som sällan har dessa igenfrysningsproblem.

Kom ihåg att sänker du temperaturen i din bostad med 1 grad så tjänar du 5% på uppvärmningskostnaden!

Vi får hoppas att det blir mildare och att elpriset sjunker, sen kan man ge sig ut i skidspåren utan att behöva oroa sig för höga elräkningar, frusna vattenledningar och svårstartade bilarsmiley Ps kom ihåg att mata fåglarna Ds

Höstmorgon

NaturnyttPosted by Stefan Helsing Sat, October 03, 2009 15:41

Det är lördagmorron den 3 oktober och SMHI:s väderprognos för Svealand lyder: Mulnande och regn från sydväst, 5-10 grader. I norra Värmland och Dalarna snö och 1-2 grader. Brrr! Bäst att ge sig av nu på morronen innan regnet eller kanske snön kommer!

Molnfronten har hunnit en bit på väg över Hammarbacksskogarna men morgonssolen ger de grå skyarna en färgdos.

Vid Gränsjön lättar dimmorna och för en kort stund ser man en klar himmel i diset.

Vid Dammsjön är det ganska kallt -3, kanske är det varmare upp mot Kindla som en kort stund syns i morgonsolen.

Vid Kroktjärn har frosten tagit ett grepp om mossen och i en vik i tjärnen ligger en tunn ishinna. I bakgrunden ser man Rödberget i Kindla naturreservat.

Från höjderna vid Kindla ser man dimmorna lätta över Dammsjön och Gränsjön.

Vinden får dimmorna att dansa runt Kroktjärn.

Vid Strävtorp brukar man få se älg, även denna morron ställde några motvilligt upp för fotografering. Älgko med årskalv och en liten pinntjur som inte ville vara med på bild. Om en vecka börjar jakten, kan det vara något som älgkon funderar på?

Vid Dammsjön friskar vinden i och det känns ganska kyligt, nu kommer nog regnet snart eller blir det snö? Det är ju brukligt att vi får en vinterperiod i oktober.

På vägen hem kunde jag konstatera att bron över Danshytteån nu i stort sett är klar vilket kommer att glädja öringarna som nu kan ta sig förbi de gamla hindren.

Stefan Helsing

Rösjötorpen

NaturnyttPosted by Stefan Helsing Sun, September 06, 2009 16:11

På 1930-talet fanns två torp nordväst om Rösjön i Lindesbergs socken som naturligt blev att kallas Rösjötorpen, det nedra och det övra. Denna bild kommer från nedra torpet.

Vid Nedra Rösjötorps loge sitter en gammal man, Emil Falk, som bodde vid torpet som barn. Emil bosatte sig senare vid Flögfors där han var maskinist vid kraftverket.

2008 såg samma plats ut så här, torpet är sedan länge borta. Hammarbackens hembygdsförening har satt upp en skylt som minner om de gamla bosättarna. Skogen har återtagit de gamla inägorna och av den gamla logen finns inget kvar.

Från nedra Rösjötorp kunde man vandra den fina skogsstigen upp till övra Rösjötorp och vidare mot torpet Pörtes och Lönnfall i Ljusnarsbergs socken. Stigen har använts sedan de finska nybyggarna kom till trakten på 1600-talet.

Längs stigen såg man många myrstacker som denna, hösten 2008. Bilden är tagen från nedra Rösjötorp mot norr.

Samma vy men tagen mot söder hösten 2009. Skogen är nu avverkad. Skylten till höger visar var man en gång hade en saltkvarn (man malde grovsalt med en liten sten i en större skålformad sten).

Idag, hösten 2009, finns inte mycket kvar av skogsstigen. Nu får man gå i skogsmaskinerna hjulspår i stället.

Här hamnade skogen, vid upplagsplatsen i Guldsmedshyttan i väntan på vidare transport till sågverk och massafabriker.

Skogen vid Rösjötorpen blev cirka 80 år. Nu kommer ny skog att gro på platsen och de gamla stigarna är för alltid borta. Hur kommer våra skogar att se ut om 80 år eller kanske kortare tid när skogsmaskinerna återigen hunnit med både gallringar och slutaverkning, det kan väl knappast bli en trevlig vandring för framtidens människor.

Naturen brukar läka alla sår säger man, men hinner den?

Danshytteån och Myggsjöbäcken

NaturnyttPosted by Stefan Helsing Sun, July 12, 2009 21:00

Först blev det nästan för mycket värme och sol men sen kom regnet som satte fart på flödet i våra bäckar och åar. Här i Danshyttan brusar forsen intill den gamla hyttruinen.

Att få sitta invid en brusande skogsbäck är inte alla förunnat. Något mer avstressande får man leta efter. Här på sträcka efter Acktjärns och Myggsjöbäcken har Sveaskog lämnat ett skogsområde som jag hoppas skall skyddas mot avverkning i framtiden.

Även små detaljer i naturen kan ge livskvalité, ta tid på er och se efter!

Ha en fortsatt skön sommar!

Huggorm

NaturnyttPosted by Stefan Helsing Wed, April 08, 2009 10:31

Har du sett något intressant i Hammarbackens natur? Skriv gärna och berätta! Om du har en bild på händelsen så kan du få med den här på Hammarbloggen! Maila bilden till Stefan Helsing

Nu börjar huggormarna titta fram, den här krabaten fanns vid Gullblanka i början av april 2007.

2009 års ormvariant, en ettrig rackare i Acktjärnsskogen som inte gillade mitt närgånga kameraobjektiv.

« Previous