Hammarbloggen

Hammarbloggen

Om Hammarbloggen

Välkommen till

Hammarbackens hembygdsförenings anslagstavla där alla kan bidra med information, upplysningar eller frågor som rör Hammarbacken och området där omkring. Lägg in din information under lämplig kategori som en kommentar så att även andra kan ta del av dina uppgifter.

Älgtjärnsberget och Acktjärnstorp

TorpvandringarPosted by Stefan Helsing Sun, September 26, 2010 19:23

Denna lite kyliga september söndag 26/9 gick vi till ett litet skogsområde med stora naturvärden, Älgtjärnsberget, en liten rest av de gamla Hammarbacksskogarna.

Här kan du bl.a. hitta lunglav. Lunglaven är en fascinerande lav. I regn och rusk lyser den med sin ärtgröna färg mot mörka stammar. I torrt och soligt väder blir den oansenligt gråbrun. Lunglaven växer på gamla lövträd. I takt med att gamla träd blir allt mer sällsyntare i dagens landskap, blir också lunglaven svårare att hitta.

Vi tog en paus här på bergknallen och en del såg ut att måsmiley gott.

Efter en kort promenad kom vi fram till Acktjärnstorpet. Här får man en uppfattning om hur torparna levde sina liv i skogarna. Så här ser det ut idag, förfallet och tärt av tiden. En epok i vår historia håller på att försvinna i plantageskogarna.

Om man skulle till Acktjärnstorpet i början av 1900-talet så gick man på gamla väl upptrampade stigar och forvägar. Väl framme vid torpet öppnade sig skogen och man såg vackra ängar ner mot tjärnen. Bild är tagen omkring 1909.

Hoppas vi ses nästa år igen för nya upptäcktsfärder i Hammarbacksskogarna.

Hälsningar från Stefan Helsing

Axsjö Gårdarna

TorpvandringarPosted by Stefan Helsing Tue, August 31, 2010 08:29

Söndagen den 29 augusti 2010 gjorde vi en utflykt till Axsjö gårdarna norr om Gränshyttan.

Den forna inägan som generationer har brukat är idag igenväxt av gran. Torpen är sedan länge raserade. Men man kan fortfarande se husgrunderna och vid Norra Axsjö gården finns en sevärd ladugårdsruin, byggd av slaggsten.

De tappra torpvandrarna fick lyssna på vad jag hittat i min släktforskning, men att förmedla en 400-årig historia på några minuter är ju inte så enkeltsmiley

Här hittade vi humle, kanske stod brygghuset här. Vi hittade även ett tunnband..

Axsjön eller som namnet stavas idag, Acksjön. Gårdarna ligger ca 1,5 km norr om tjärnen.

Nästa torpvandring blir den 26 september och då går turen till Acktjärnstorp och "Glattjärnskullen", ett sevärt skogsområde.

Stefan Helsing

Norra Acksjötorp

TorpvandringarPosted by Stefan Helsing Sun, August 30, 2009 18:12

Den 30 augusti 2009 besöktes torpet "Norra Acksjötorp"

Vid Acksjöns nordvästra strand i Linde socken låg torpet som brukades mellan 1812-1947. Ett 20-tal torpvandrare hade ställt upp på söndagens utflykt och gick den gamla vägen upp till inägan en kilometer från bilvägen.

Efter vägen upp till torpet fann vi några stora fingersvampar. En del ansåg att detta var en blomkålssvamp. Storleken var ungefär som en fotboll! Kan någon se viken sorts svamp det är så skriv gärna en kommentar!

På torpets inägor finns en gammal bok som kan ha planterats av nybyggaren Mats Thomasson omkring 1812. Boken är ca. 250 cm i omkrets

Torpvandrarna står här vid torpet som revs i början av 1960-talet.

Brukare vid torpet:

1812-1850 Mats Thomasson f.1784 d.1850 och Greta Andersdotter f.1785 d.1862

1850-1862 Katarina Matsdotter f.1813 d.1894 och Anders Andersson f.1814 d.1889

1862-1882 Erik Ersson f.1822 och Karolina Ersdotter f.1829

1882-1915 Karl Eriksson f.1855 d.1915 och Kristina Pettersson f.1846

1915-1947 Karl Arvid Karlsson f.1879 d.1955 och Emma Pettersson f.1886 d.1947

1947- Ödelagt

Några fynd på torpets sophög, en separator, fotogenkanna, karbidlampa och en gammal hushållsvåg påminner oss om tidens gång.

Den gamla källarens valvformade tak är ett gediget hantverk.

Inägorna är idag bevuxna av stora granar och på en del hittar man klibbtickor som bevarat vattendropparna från den senaste regnskuren.

En av deltagarna på vandringen var 90-årige f.d. skogvaktaren Gustaf Engman från Simonstorp i Laxå. Under en tid på på 50-talet fram till 1965 var han en av tre skogvaktare på Frövifors skogar i Hammarbacken. De övriga skogvaktarna var Karl Flykt och Stig Johansson.

Torpvandringen avslutades i hembygdsförenings lokal med kaffe och våfflor. Gustaf Engman som fram till sin pensionering var jaktansvarig på Grimstens häradsallmänning i Närke överlämnade ett älghorn och ett råbockshorn som föreningens ordförande, Anna Britta Forslund tacksamt mottog.