Hammarbloggen

Hammarbloggen

Om Hammarbloggen

Välkommen till

Hammarbackens hembygdsförenings anslagstavla där alla kan bidra med information, upplysningar eller frågor som rör Hammarbacken och området där omkring. Lägg in din information under lämplig kategori som en kommentar så att även andra kan ta del av dina uppgifter.

En stund vid forsen.

Vandringsled HammarbackenPosted by Anna Britta Forslund Mon, February 13, 2012 19:13

Jag gick och strosade en stund nere vid forsen igår...tänk vilka vackra former och mönster som vattnet gör med hjälp av kylan på sin virvlande dans genom skogarna...

Det är inte lätt att ta en bra bild med tre yrväder som drar i kopplen....men så vacker det var.....naturen är en fenomenal konstnär.Anna.B.

Mitt i naturen

Vandringsled HammarbackenPosted by Anna Britta Forslund Mon, June 20, 2011 23:44
Jag gick nere vid det gamla torpet nu i midsommarkvällen och begrundade vår tillvaro här på jorden. Denna tid runt midsommar när naturen är som allra vackrast är så kort, men underbar, den spegelblanka tjärnen med doften av skvattram, lommens skrik över ensliga vatten, tranans trumpetande ut över ödemarken, skogsnävan som lyser med sitt lila skimmer över ängen,före det syrenen som sprider sin sensuella doft och konvaljedunklet som bedövar med sin doft. Aldrig känns väl naturen så nära och långt in i själen som nu...Jag satt en stund vid ödetorpet och tänkte på alla dem som suttit här och sett samma syn, kanske vilat efter ett hårt dagsverke men ändå i både sorg och glädje bedövats och förundrats över vår vackra natur och hur kort dess blommning är....Anna-Britta


I betraktarens öga

Vandringsled HammarbackenPosted by Pirjo Jauhiainen Mon, October 26, 2009 23:09

Undertecknad och Anna-Britta F passerade detta konstverk på vägen ner till ån i Hammarbacken och döpte det genast till "Huvudlös kärlek i Hammarbacken".

Den mindre kvarnstenen

Vandringsled HammarbackenPosted by Pirjo Jauhiainen Mon, October 26, 2009 22:50

Här är den mindre kvarnstenen uppbaxad med gamla slaggstensblock. En historia att sitta på en varm sommardag.

Skogsdagen 22.10

Vandringsled HammarbackenPosted by Pirjo Jauhiainen Sun, October 25, 2009 21:18

Under ännu en regnfri "skogsdag" lyftes de två kvarnstenarna med hand- och domkraft upp ur marken och stöttades upp med stenar. Nu börjar man på riktigt skönja Kultur/Naturstigens helhet och den kommer att bli såååå... vacker. Att på sommaren ta med sig en korg med kaffe och sitta vid ån och njuta, sakta vandra, höra bruset från ån, stanna, se blommorna, ja, en oas för kropp och själ.

Därför fortsätter vi med jobbet den 5 november kl 10.00 som vanligt.

Vi hoppas att vädrets makter återigen står på vår sida!
Lägg märke till minerna på Hans, Anna-Britta, Alvar, Ragnhild och Anders!


Vandringsled i Hammarbacken

Vandringsled HammarbackenPosted by Stefan Helsing Thu, September 10, 2009 14:25

Under hösten skall vi göra en vandringsslinga vid Gränshytteån i Hammarbacken. Längs slingan kommer vi att sätta upp informationstavlor vid hyttan, hjulgraven, och den gamla kvarnen. Det blir ett ganska omfattande arbete då stora delar av leden är igenväxt med busksly, men nu har vi börjat och förhoppningsvis kan vi ha det hela klart till nästa år.

Nedströms Gränsjödammen fanns en gång en kvarn och senare en såg. Här finns intressanta ruiner som legat gömda i grönskan.

Röjningen sker med hänsyn till vattendraget, äldre träd kommer att stå kvar men en del stora träd som riskerar att förstöra ruinerna kommer att fällas. Några stammar kommer att fällas ner i ån för att återföra "död ved" till vattnet. Det är bra för fiskbeståndetsmiley

Röjsåg, motorsåg, lie och busksax var några av verktygen som blev använda denna arbetsdag i Hammarbacken

Vi träffas igen den 30 september kl. 10.00! Vi fortsätter med röjningen och trädfällningen efter ån. Det kommer att bli mycket ris att ta rätt på så all arbetskraft är välkommen! Vi får hoppas att Kristina bjuder på soppa igen;-)

Arbetsdag den 8 oktober

Vi har fortsatt röjningsarbete längs Gränshytteån vid Hammarbacken och nu börjar den gamla kvarnen och sågruinen komma fram ur grönskan.

Även "Kottsutgan" syns nu från vägen.

Fyrtal i damer vid Gränsjöns strand. Nästa arbetsdag blir den 22 oktober kl. 10.00 Vi ses då!smiley