Hammarbloggen

Hammarbloggen

Om Hammarbloggen

Välkommen till

Hammarbackens hembygdsförenings anslagstavla där alla kan bidra med information, upplysningar eller frågor som rör Hammarbacken och området där omkring. Lägg in din information under lämplig kategori som en kommentar så att även andra kan ta del av dina uppgifter.

Vandringsled i Hammarbacken

Vandringsled HammarbackenPosted by Stefan Helsing Thu, September 10, 2009 14:25

Under hösten skall vi göra en vandringsslinga vid Gränshytteån i Hammarbacken. Längs slingan kommer vi att sätta upp informationstavlor vid hyttan, hjulgraven, och den gamla kvarnen. Det blir ett ganska omfattande arbete då stora delar av leden är igenväxt med busksly, men nu har vi börjat och förhoppningsvis kan vi ha det hela klart till nästa år.

Nedströms Gränsjödammen fanns en gång en kvarn och senare en såg. Här finns intressanta ruiner som legat gömda i grönskan.

Röjningen sker med hänsyn till vattendraget, äldre träd kommer att stå kvar men en del stora träd som riskerar att förstöra ruinerna kommer att fällas. Några stammar kommer att fällas ner i ån för att återföra "död ved" till vattnet. Det är bra för fiskbeståndetsmiley

Röjsåg, motorsåg, lie och busksax var några av verktygen som blev använda denna arbetsdag i Hammarbacken

Vi träffas igen den 30 september kl. 10.00! Vi fortsätter med röjningen och trädfällningen efter ån. Det kommer att bli mycket ris att ta rätt på så all arbetskraft är välkommen! Vi får hoppas att Kristina bjuder på soppa igen;-)

Arbetsdag den 8 oktober

Vi har fortsatt röjningsarbete längs Gränshytteån vid Hammarbacken och nu börjar den gamla kvarnen och sågruinen komma fram ur grönskan.

Även "Kottsutgan" syns nu från vägen.

Fyrtal i damer vid Gränsjöns strand. Nästa arbetsdag blir den 22 oktober kl. 10.00 Vi ses då!smiley