Hammarbloggen

Hammarbloggen

Om Hammarbloggen

Välkommen till

Hammarbackens hembygdsförenings anslagstavla där alla kan bidra med information, upplysningar eller frågor som rör Hammarbacken och området där omkring. Lägg in din information under lämplig kategori som en kommentar så att även andra kan ta del av dina uppgifter.

Den mindre kvarnstenen

Vandringsled HammarbackenPosted by Pirjo Jauhiainen Mon, October 26, 2009 22:50

Här är den mindre kvarnstenen uppbaxad med gamla slaggstensblock. En historia att sitta på en varm sommardag.