Hammarbloggen

Hammarbloggen

Om Hammarbloggen

Välkommen till

Hammarbackens hembygdsförenings anslagstavla där alla kan bidra med information, upplysningar eller frågor som rör Hammarbacken och området där omkring. Lägg in din information under lämplig kategori som en kommentar så att även andra kan ta del av dina uppgifter.

I betraktarens öga

Vandringsled HammarbackenPosted by Pirjo Jauhiainen Mon, October 26, 2009 23:09

Undertecknad och Anna-Britta F passerade detta konstverk på vägen ner till ån i Hammarbacken och döpte det genast till "Huvudlös kärlek i Hammarbacken".