Hammarbloggen

Hammarbloggen

Om Hammarbloggen

Välkommen till

Hammarbackens hembygdsförenings anslagstavla där alla kan bidra med information, upplysningar eller frågor som rör Hammarbacken och området där omkring. Lägg in din information under lämplig kategori som en kommentar så att även andra kan ta del av dina uppgifter.

Hammarskogsån

AktuelltPosted by Stefan Helsing Wed, May 13, 2009 11:30

Måndag den 18 maj kl. 18.00 kommer Länsstyrelsens Johan Lind upp till Hammarbacken för att informera om planerna för restaureringen av Hammarskogsån.

Mötet var inplanerat till den 12 maj men p.g.a. ett missförstånd om datum så kom inte föreläsaren. Nu gör vi ett nytt försök den 18 maj och hoppas att många ställer upp för att ta del av framtidsplanerna för ån.

Sedan fiskaren drog upp sin fångst 1917 har mycket vatten passerat Hammarskogsåns forsar. Förhoppningsvis kan vi med de aktuella planerna för ån återigen få se laxöringen vandra upp till sina lekplatser och även sprida flodpärlmusslans larver,

med andra ord "Ett levande skogsvatten"!