Hammarbloggen

Hammarbloggen

Om Hammarbloggen

Välkommen till

Hammarbackens hembygdsförenings anslagstavla där alla kan bidra med information, upplysningar eller frågor som rör Hammarbacken och området där omkring. Lägg in din information under lämplig kategori som en kommentar så att även andra kan ta del av dina uppgifter.

Rönnen

NaturnyttPosted by Anna Britta Forslund Sun, July 31, 2011 23:08

Tog några bilder nere vid Midtjärn på finnmarkens heliga träd; rönnen. Den ansågs ge gott skydd mot sjukdomar och olyckor. I forntiden räknades den som guden Tors egna träd, eftersom har åskgudens röda färg. En del trodde åskan slog ner lättare om man var i närheten av en rönn,andra tvärtom. När man kärnade smör så skulle helst staven vara av rönn så blev smöret bättre, selpinnarna till hästen skulle helst också vara av rönnen. Om man hade rönn inne i ladugården och ut på gödselstacken så höll man all trolldom borta och skyddade djuren. Ute på sjön var det tvärtom, det bådade olycka. Byggde du ett hus och hade rönn i virket så trivdes inte tomten och då kunde de bli olycka över huset.

Alla har vi väl hört, mycket rönnbär, gav en svår och snöig vinter och tvärtom beroende på var i landet du bor. Flygrönnen, eller vildrönnen, väckte respekt,man fäste den på horna på korna eller oxarnas ok och på ladugårdstaket. Den kunde även skydda i krig och rädda soldaten från att bli skadad.

Själva bären användes vid njursten,urinbesvär m.m. Verner Persson I Salbofall i Vintermossen kokade rönnbärsdricka till mig för min ledvärk och min gammelfarfar gjorde sylt av bären. Längs Norrlandskusten användes barken mot frossa. En brud hade gärna en krans av rönnblommor i sitt hår när hon vigdes med sin käraste....ja rönnen är vacker! Tänker på den vackra visan En rönn i blommning står.... Ja, bara några tankar från Midtjärn....Anna-Britta Forslund.