Hammarbloggen

Hammarbloggen

Om Hammarbloggen

Välkommen till

Hammarbackens hembygdsförenings anslagstavla där alla kan bidra med information, upplysningar eller frågor som rör Hammarbacken och området där omkring. Lägg in din information under lämplig kategori som en kommentar så att även andra kan ta del av dina uppgifter.

Tak reparationer

AktuelltPosted by Stefan Helsing Tue, August 09, 2011 18:54

Bygdegårdens tak skall repareras under hösten och nu har vi kommit igång!

2011-08-08 Byggnadsställningen har kommit upp

Taktegel kommer att delvis bytas ut mot begagnat tegel som tagits ner från Mjölktorp.

Takrenoveringen görs efter instruktion av Örebro läns museum då det är en gammal byggnad som skall bevaras i sin befintliga stil. Under takteglet finns ett gammal spåntak, troligen är det spån som tillverkats i den gamla sågen intill Gränshytteån.


Alvar Gussén t.v. och Anders Luth är inte rädda för arbete på hög höjd, men säkrats är att hålla i sig....

Inte är det något "Glassigt" jobb precis tycker Anna Britta när hon tvättar bort lav och mossa från de gamla takpannorna....

2011-08-16

Nu är det dags för byte av tegeltaket

Under teglet finns ett gammalt spåntak, spån eller "pärtor". Se en film om tillverkning av "pärtor" http://www.youtube.com/watch?v=8QvRdNJ2Yxs

Läs mer om spåntak: http://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/kulturmiljo/Spantak.pdf

Bilden ovan är från omkring 1939 när Birgit Jansson(Oskarsson), Hulda Lundquist och Gunhild Vestlund staplade pärtor utanför gamla sågen i Hammarbacken.

Gamla sågen i Hammarbacken anlades 1880 och var i drift fram till 1926 då den "nya" sågen från Frövifors monterades upp på Sågholmen. Vid den gamla fortsatte man att såga det grova timmret som den nya sågen i inte klarade av. Under ett antal år tillverkades också spån eller pärtor, den gamla sågen togs ur drift omkring 1940. Idag kan du se lämningarna efter byggnader och damm om du går längs vår vandringsslinga.

2011-08-23

Arbetet fortsätter nu med läktning och målning av takplåt

Nyläktat..

och nymålade takplåtar....Nils Detlofsson trivdes på taket av minen att döma!

2011-09-01. Nu börjar taket vara på plats även om mycket arbete återstår

Ragnhild Gussén klättrar på ställning runt taket, skrapar och målar och verkar trivas på hög höjd!

"Gubbarna" Uno Andersson och Alvar Gussén arbetar under Ragnhild...! Här är det reparation av takfoten.

Under brädfodringen ser man den gamla timmerstommen

Denna 1:a september dag började med sol men från sydväst kom åskmolnen och fram på eftermiddagen kom regnet och åskan.

Dags för det nytvättade tegelpannorna att komma på plats igen. Alvar som har kontakter i bygden fixade tegel-langare!

Alvar Gussén, som hållt i trådarna för vårt takarbete berättar och visar här hur arbetet gått till väga och de otal timmar som lagts ner på detta.

Informationen hölls den 25 september då Sune Jansson var här och visade Nils Parlingfilmerna

Örjan Hedhman från länsmuseet, t.h., var nöjd när han såg slutresultatet av föreningens arbetsinsats. Det gamla spåntaket finns nu bevarat under det "nya" tegeltaket.