Hammarbloggen

Hammarbloggen

Om Hammarbloggen

Välkommen till

Hammarbackens hembygdsförenings anslagstavla där alla kan bidra med information, upplysningar eller frågor som rör Hammarbacken och området där omkring. Lägg in din information under lämplig kategori som en kommentar så att även andra kan ta del av dina uppgifter.

Var tog blåbärsriset vägen?

SkogsnyttPosted by Stefan Helsing Tue, November 01, 2011 10:02

Vad händer med blåbärsris, lavar och mossor när skogen avverkas och stubbar och ris tas bort?

När man sedan börjar sprida konstgödning på dessa sargade marker, vad händer då?

Läs mer om hur Sveaskog ser på skogsgödsling

Se hur skogsgödslingen utförs enligt SG-systemet, Skogsgödsling med precision

Vilka konsekvenser kan kostgödningen få? Lyssna på en naturvän, Sivert Juneholm.

Debatt på Sveriges Radio

Är det bra att det används konstgödsel i skogen? Rösta här

Vad som är rätt och fel får framtiden utvisa, men en sak är säker, på vägen dit får vi leva med en fattigare natur.

Vi är vana att se vissa skogar så här, nu får vi vänja oss med.....det här! Det är kritiskt för mångfalden!

SNF - Skog

Internationella skogsåret 2011, en tankeställare!