Hammarbloggen

Hammarbloggen

Om Hammarbloggen

Välkommen till

Hammarbackens hembygdsförenings anslagstavla där alla kan bidra med information, upplysningar eller frågor som rör Hammarbacken och området där omkring. Lägg in din information under lämplig kategori som en kommentar så att även andra kan ta del av dina uppgifter.

Norra Acksjötorp

TorpvandringarPosted by Stefan Helsing Sun, August 30, 2009 18:12

Den 30 augusti 2009 besöktes torpet "Norra Acksjötorp"

Vid Acksjöns nordvästra strand i Linde socken låg torpet som brukades mellan 1812-1947. Ett 20-tal torpvandrare hade ställt upp på söndagens utflykt och gick den gamla vägen upp till inägan en kilometer från bilvägen.

Efter vägen upp till torpet fann vi några stora fingersvampar. En del ansåg att detta var en blomkålssvamp. Storleken var ungefär som en fotboll! Kan någon se viken sorts svamp det är så skriv gärna en kommentar!

På torpets inägor finns en gammal bok som kan ha planterats av nybyggaren Mats Thomasson omkring 1812. Boken är ca. 250 cm i omkrets

Torpvandrarna står här vid torpet som revs i början av 1960-talet.

Brukare vid torpet:

1812-1850 Mats Thomasson f.1784 d.1850 och Greta Andersdotter f.1785 d.1862

1850-1862 Katarina Matsdotter f.1813 d.1894 och Anders Andersson f.1814 d.1889

1862-1882 Erik Ersson f.1822 och Karolina Ersdotter f.1829

1882-1915 Karl Eriksson f.1855 d.1915 och Kristina Pettersson f.1846

1915-1947 Karl Arvid Karlsson f.1879 d.1955 och Emma Pettersson f.1886 d.1947

1947- Ödelagt

Några fynd på torpets sophög, en separator, fotogenkanna, karbidlampa och en gammal hushållsvåg påminner oss om tidens gång.

Den gamla källarens valvformade tak är ett gediget hantverk.

Inägorna är idag bevuxna av stora granar och på en del hittar man klibbtickor som bevarat vattendropparna från den senaste regnskuren.

En av deltagarna på vandringen var 90-årige f.d. skogvaktaren Gustaf Engman från Simonstorp i Laxå. Under en tid på på 50-talet fram till 1965 var han en av tre skogvaktare på Frövifors skogar i Hammarbacken. De övriga skogvaktarna var Karl Flykt och Stig Johansson.

Torpvandringen avslutades i hembygdsförenings lokal med kaffe och våfflor. Gustaf Engman som fram till sin pensionering var jaktansvarig på Grimstens häradsallmänning i Närke överlämnade ett älghorn och ett råbockshorn som föreningens ordförande, Anna Britta Forslund tacksamt mottog.