Hammarbloggen

Hammarbloggen

Om Hammarbloggen

Välkommen till

Hammarbackens hembygdsförenings anslagstavla där alla kan bidra med information, upplysningar eller frågor som rör Hammarbacken och området där omkring. Lägg in din information under lämplig kategori som en kommentar så att även andra kan ta del av dina uppgifter.

Var tog blåbärsriset vägen?

SkogsnyttPosted by Stefan Helsing Tue, November 01, 2011 10:02

Vad händer med blåbärsris, lavar och mossor när skogen avverkas och stubbar och ris tas bort?

När man sedan börjar sprida konstgödning på dessa sargade marker, vad händer då?

Läs mer om hur Sveaskog ser på skogsgödsling

Se hur skogsgödslingen utförs enligt SG-systemet, Skogsgödsling med precision

Vilka konsekvenser kan kostgödningen få? Lyssna på en naturvän, Sivert Juneholm.

Debatt på Sveriges Radio

Är det bra att det används konstgödsel i skogen? Rösta här

Vad som är rätt och fel får framtiden utvisa, men en sak är säker, på vägen dit får vi leva med en fattigare natur.

Vi är vana att se vissa skogar så här, nu får vi vänja oss med.....det här! Det är kritiskt för mångfalden!

SNF - Skog

Internationella skogsåret 2011, en tankeställare!

Skogsnytt

SkogsnyttPosted by Stefan Helsing Sat, October 01, 2011 18:04

Hammarbackens skogar avverkas i rasande takt av Sveaskog och man kan och bör ifrågasätta hur det går till.

Under sensommaren har en avverkning gjorts i längs Acktjärnsbäcken strax söder om Myggsjöarna. Det nu avvverkade området kring bäcken var mycket vackert men hade kanske inte den biotop som krävs för bildande av ett reservat. Men bäcken med dess forsar och grusbottnar borde ha varit skäl nog att skydda en större del av området.

Sveaskog skriver om "vattenhänsyn i skogsbruket" så här:

"Skogsskötsel får inte påverka vattenkvaliteten på ett negativt sätt. Det handlar om noggrannhet, hänsyn till andra värden och att skapa balans. Därför tar vi stor hänsyn till våtmarkerna i vårt skogsbruk".

"Vattenhänsyn i praktiken

När vi till exempel avverkar, röjer eller gödslar, så lämnar vi alltid rejäla skyddszoner mot vattendrag. Ofta har vi större sådana marginaler än vad FSC-standarden och lagarna kräver. För att vara på den säkra sidan........"

År 2009 såg skogen ut så här kring bäcken:

Nu 2 år senare den 1 oktober 2011 ser samma område ut så här:

Bedöm själva, skall man tro på Sveaskogs "vattenhänsyn"? Lägg märke till var skyddzonen finns(röd ring), invid bäcken. Skyddszon = 0 meter. Dessutom finns körskador i direkt anslutning till bäcken vilket medför att grusbottnarna slammar igen.

Läs mer om vattenhänsyn i skogsbruket

Sveaskog tog kontakt med mig och vi besökte tillsammans området. Enl. Sveaskog var det här ett misstag i planeringen, man hade missbedömt bäckens betydelse. Skadan är skedd men vi får hoppas att mitt påpekande kan kan få till en skärpning i miljöhänsynen längs vattendragen.

Information: avverkningar längs Dammsjöns norra sida

Dammsjövägen

Längs den gamla vägen mot Gäddtjärnstorp/Vintermossen kommer slutavverkning att utföras i höst

Passa på att se den gamla körvägen och skogen innan avverkningen, du kommer inte att känna igen dig efteråt. Skogsområdet är blockrikt, mossan och stensötan trivs på klippblocken. Efter avverkning kommer mycket av mossan att försvinna, den torkar bort.

Sveaskogs planerare har snitslat ut de områden som skall skyddas samt en zon mot Dammsjön. Vi får hoppas att bolagets ambitioner räcker till för att bevara den biologiska mångfalden i hembygdens skogar. Hur det går med den gamla vägen återstår att se.

Det aktuella avverkningsområdet

Jaktlag i Nyberget, i bakgrunden Dammsjön omkring 1890

Fr.v Skogvaktare Johan Edvard Holmberg från Hällsjötorp, doktor Glas från Lindesberg, skogvaktare Jakob Holmberg från Hällsjötorp, okänd, gruvförvaltare Ekstam från Stripa, bruksförvaltare Erik Jäderberg från Guldsmedshyttan, bakom honom ser man det nu aktuella avverkningsområdet som troligen avverkades i början av 1900-talet och som nu är aktuellt igen. Så långa omloppstider får vi nog aldrig uppleva igen.

Läs mer om skogens omloppstid och varför den bör förlängas

Sveaskogs syn på skogens klimatnytta

Stefan Helsing 2011-10-27

Tak reparationer

AktuelltPosted by Stefan Helsing Tue, August 09, 2011 18:54

Bygdegårdens tak skall repareras under hösten och nu har vi kommit igång!

2011-08-08 Byggnadsställningen har kommit upp

Taktegel kommer att delvis bytas ut mot begagnat tegel som tagits ner från Mjölktorp.

Takrenoveringen görs efter instruktion av Örebro läns museum då det är en gammal byggnad som skall bevaras i sin befintliga stil. Under takteglet finns ett gammal spåntak, troligen är det spån som tillverkats i den gamla sågen intill Gränshytteån.


Alvar Gussén t.v. och Anders Luth är inte rädda för arbete på hög höjd, men säkrats är att hålla i sig....

Inte är det något "Glassigt" jobb precis tycker Anna Britta när hon tvättar bort lav och mossa från de gamla takpannorna....

2011-08-16

Nu är det dags för byte av tegeltaket

Under teglet finns ett gammalt spåntak, spån eller "pärtor". Se en film om tillverkning av "pärtor" http://www.youtube.com/watch?v=8QvRdNJ2Yxs

Läs mer om spåntak: http://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/kulturmiljo/Spantak.pdf

Bilden ovan är från omkring 1939 när Birgit Jansson(Oskarsson), Hulda Lundquist och Gunhild Vestlund staplade pärtor utanför gamla sågen i Hammarbacken.

Gamla sågen i Hammarbacken anlades 1880 och var i drift fram till 1926 då den "nya" sågen från Frövifors monterades upp på Sågholmen. Vid den gamla fortsatte man att såga det grova timmret som den nya sågen i inte klarade av. Under ett antal år tillverkades också spån eller pärtor, den gamla sågen togs ur drift omkring 1940. Idag kan du se lämningarna efter byggnader och damm om du går längs vår vandringsslinga.

2011-08-23

Arbetet fortsätter nu med läktning och målning av takplåt

Nyläktat..

och nymålade takplåtar....Nils Detlofsson trivdes på taket av minen att döma!

2011-09-01. Nu börjar taket vara på plats även om mycket arbete återstår

Ragnhild Gussén klättrar på ställning runt taket, skrapar och målar och verkar trivas på hög höjd!

"Gubbarna" Uno Andersson och Alvar Gussén arbetar under Ragnhild...! Här är det reparation av takfoten.

Under brädfodringen ser man den gamla timmerstommen

Denna 1:a september dag började med sol men från sydväst kom åskmolnen och fram på eftermiddagen kom regnet och åskan.

Dags för det nytvättade tegelpannorna att komma på plats igen. Alvar som har kontakter i bygden fixade tegel-langare!

Alvar Gussén, som hållt i trådarna för vårt takarbete berättar och visar här hur arbetet gått till väga och de otal timmar som lagts ner på detta.

Informationen hölls den 25 september då Sune Jansson var här och visade Nils Parlingfilmerna

Örjan Hedhman från länsmuseet, t.h., var nöjd när han såg slutresultatet av föreningens arbetsinsats. Det gamla spåntaket finns nu bevarat under det "nya" tegeltaket.

Bygdeband

Släkt och BygdPosted by Stefan Helsing Fri, February 25, 2011 19:01

Vill du se våra bilder på ett nytt sätt?

Då skall du gå med i BYGDEBAND

Just nu finns mer 2000 bilder i Hammarbackens databas från vårt område men även från Kopparberg och Grängesberg.

Om du tittar i Hammarskogsåns album hittar du bl.a den här bilden som är en detalj med stor betydelse för något som vi alla är i behov av.....

I Bygdeband får veta vad det ärsmiley

Mingelbilder från Vinterspår i Hammarbacken

AktuelltPosted by Stefan Helsing Sat, February 05, 2011 19:55

Barbro Helsing visade sina målningar med temat "Uppe i det blå"

Sebastian Flodenberg spelade några av sina låtar.

P-A Larsson från Klacka Lerberg berättade om sitt samarbete med Sebastian vid Konunga Stollen

"Världens minsta loppis" kunde man beskåda i den gamla köksingången på Ewa och Sebastians hus

Ewa Flodenberg-Isakssons nyöppnade konstgalleri

Några av nästan 200 besökare i Hammarbacken under Vinterspår 2011. Video

Tack för att ni besökte oss i Hammarbacken!

Vinterspår i Hammarbacken 5-6 februari

AktuelltPosted by Stefan Helsing Mon, January 31, 2011 18:46

Välkommen till Hammarbacken den 5-6 februari för att se på skön konst och uppleva lite av vintern i Bergslagen. Just nu är det perfekt före för skidåkning på Gränsjön. Ta en tur och avsluta dagen med ett besök på Barbro Helsings konstutställning på kafeet och Ewa Flodenbergs konstutställning vid Hammarbackens gård vilka är en del av Lindesbergs kommuns evenemang Vinterspår

På skogskafeet serveras älgsoppa och Bergslagsmörgås båda dagarna, här kan du även se en fotoutställning.

Föredrag om Stripastrejken med Christer Malmström kl.12.00, båda dagarna

Konsert med Sebastian Flodenberg på kafeet kl.14.00, båda dagarna.

se program

Låt dig inspireras av både kultur och natur i Hammarbacken!

Sveriges Radio Örebro på besök i Hammarbacken

AktuelltPosted by Stefan Helsing Mon, January 24, 2011 16:29

Kulturnyheter från bygden har nått Örebro!

Det är vårt deltagande i evenemanget Vinterspår som gjort avtryck i kulturkretsarna.

Martin Dyfverman på Radio Örebros Kulturspaning lyckades hitta Hammarbacken i Bergslagsskogarna för att göra intervjuer med några av oss i föreningen.

Programmet sänds på tisdag den 25 januari mellan kl. 12-13

Först ut att berätta om Hammarbacken var vår ordförande Anna-Britta Forslund. För att få lite bakgrundsstämning gick vi upp till forsen vid Gränsjön.

Här får Martin hjälp med tekniken av Birgit Oskarsson som sedan berättade lite om sin uppväxt här i Hammarbacken. Birgit har gett ut en bok om livet i Hammarbacken på 1900-talet.

Sebastian Flodenberg musiker och Ewa Isaksson konstnär är nyinflyttade i Hammarbacken och paret har många planer för sitt konstnärsskap. Sebastian planerar bl.a. att skriva en låt som han skall tillägna Gränsjön.

När Vinterspår går av stapeln den 5-6 februari 2011 öppnar Ewa Isaksson sitt nyinredda galleri.

När vi kom tillbaka till Skogskaféet fortsatte Martin intervjuerna med oss och i bakgrunden spelade Sebastian.

Vi var väl lite nervösa inför detta men allt gick bra och vi hoppas ni får en trevlig lyssnarstund vid radion den 25 januari kl 12-13.

Ratta in Radio Örebro P4 och Kulturspaning med Martin Dyfverman

Vår hemsida, Hammarbacken.eu

AktuelltPosted by Stefan Helsing Wed, December 29, 2010 15:27

Tack alla ni som besökt vår hemsida under 2009-2010!

www.Hammarbacken.eu

I april 2009 startade vi vår hemsida och antalet besökare har stigit från 7 besök/dag till 90 besök/dag under 2010. Totalt har sidan besökts 33000 gånger. Besöksräknaren visar endast det totala antalet unika besök. Besöker du hemsidan flera gånger under samma dag registreras ditt besök endast 1 gång.

Det är även glädjande att vi fått många besök från USA m.fl. länder.

Under det kommande året kommer en del ändringar att ske på hemsidan. Den s.k. "koden" som hemsidan är uppbyggd med är föråldrad och jag skall försöka göra det hela lite mer modernt. Layouten blir kanske lite annorlunda men hur vet jag ännu inte. Sidorna skall även göras lite mer "översättningsvänliga" med hjälp av Google Translate.

Om du har förslag på sidinnehåll, layout eller något annat som du saknar på vår hemsida så hör gärna av dig.

Stefan Helsing, amatör-webbdesignersmiley

bergslagsfoto@gmail.com

Gott Nytt År!

« PreviousNext »