Hammarbloggen

Hammarbloggen

Om Hammarbloggen

Välkommen till

Hammarbackens hembygdsförenings anslagstavla där alla kan bidra med information, upplysningar eller frågor som rör Hammarbacken och området där omkring. Lägg in din information under lämplig kategori som en kommentar så att även andra kan ta del av dina uppgifter.

Vandringsled i Hammarbacken

Vandringsled HammarbackenPosted by Stefan Helsing Thu, September 10, 2009 14:25

Under hösten skall vi göra en vandringsslinga vid Gränshytteån i Hammarbacken. Längs slingan kommer vi att sätta upp informationstavlor vid hyttan, hjulgraven, och den gamla kvarnen. Det blir ett ganska omfattande arbete då stora delar av leden är igenväxt med busksly, men nu har vi börjat och förhoppningsvis kan vi ha det hela klart till nästa år.

Nedströms Gränsjödammen fanns en gång en kvarn och senare en såg. Här finns intressanta ruiner som legat gömda i grönskan.

Röjningen sker med hänsyn till vattendraget, äldre träd kommer att stå kvar men en del stora träd som riskerar att förstöra ruinerna kommer att fällas. Några stammar kommer att fällas ner i ån för att återföra "död ved" till vattnet. Det är bra för fiskbeståndetsmiley

Röjsåg, motorsåg, lie och busksax var några av verktygen som blev använda denna arbetsdag i Hammarbacken

Vi träffas igen den 30 september kl. 10.00! Vi fortsätter med röjningen och trädfällningen efter ån. Det kommer att bli mycket ris att ta rätt på så all arbetskraft är välkommen! Vi får hoppas att Kristina bjuder på soppa igen;-)

Arbetsdag den 8 oktober

Vi har fortsatt röjningsarbete längs Gränshytteån vid Hammarbacken och nu börjar den gamla kvarnen och sågruinen komma fram ur grönskan.

Även "Kottsutgan" syns nu från vägen.

Fyrtal i damer vid Gränsjöns strand. Nästa arbetsdag blir den 22 oktober kl. 10.00 Vi ses då!smiley


Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.
Posted by Stefan Helsing Sun, October 25, 2009 08:57

Bra jobbat!

Hoppas fler upptäcker Hammarbloggen!

Posted by Anna-Britta Forslund Fri, October 23, 2009 11:06

Igår torsdag 22 okt så var det återigenb dags med en "skogsdag" i Hammarbacken.Vi grävde fram kvarnstenarna och med hjälp av domkraft och handkraft lyftes de upp så vi kunde baxna under stenar för att få dem stå jämt.Det röjdes och drogs ris.Vid lunch åt vi Kristinas goda soppa,det smakade så gott i det lite kalla och gråmulna vädret.Det är så roligt att se med vilken entusiasm och glädje alla ställer upp för att få vår kultur/naturstig iordning!Den 5 november klockan 10 så träffas vi igen om väder och vind tillåter! Hälsningar Anna-Britta