Hammarbloggen

Hammarbloggen

Om Hammarbloggen

Välkommen till

Hammarbackens hembygdsförenings anslagstavla där alla kan bidra med information, upplysningar eller frågor som rör Hammarbacken och området där omkring. Lägg in din information under lämplig kategori som en kommentar så att även andra kan ta del av dina uppgifter.

Axsjö Gårdarna

TorpvandringarPosted by Stefan Helsing Tue, August 31, 2010 08:29

Söndagen den 29 augusti 2010 gjorde vi en utflykt till Axsjö gårdarna norr om Gränshyttan.

Den forna inägan som generationer har brukat är idag igenväxt av gran. Torpen är sedan länge raserade. Men man kan fortfarande se husgrunderna och vid Norra Axsjö gården finns en sevärd ladugårdsruin, byggd av slaggsten.

De tappra torpvandrarna fick lyssna på vad jag hittat i min släktforskning, men att förmedla en 400-årig historia på några minuter är ju inte så enkeltsmiley

Här hittade vi humle, kanske stod brygghuset här. Vi hittade även ett tunnband..

Axsjön eller som namnet stavas idag, Acksjön. Gårdarna ligger ca 1,5 km norr om tjärnen.

Nästa torpvandring blir den 26 september och då går turen till Acktjärnstorp och "Glattjärnskullen", ett sevärt skogsområde.

Stefan Helsing


Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.