Hammarbloggen

Hammarbloggen

Om Hammarbloggen

Välkommen till

Hammarbackens hembygdsförenings anslagstavla där alla kan bidra med information, upplysningar eller frågor som rör Hammarbacken och området där omkring. Lägg in din information under lämplig kategori som en kommentar så att även andra kan ta del av dina uppgifter.

Skogsnytt

SkogsnyttPosted by Stefan Helsing Sat, October 01, 2011 18:04

Hammarbackens skogar avverkas i rasande takt av Sveaskog och man kan och bör ifrågasätta hur det går till.

Under sensommaren har en avverkning gjorts i längs Acktjärnsbäcken strax söder om Myggsjöarna. Det nu avvverkade området kring bäcken var mycket vackert men hade kanske inte den biotop som krävs för bildande av ett reservat. Men bäcken med dess forsar och grusbottnar borde ha varit skäl nog att skydda en större del av området.

Sveaskog skriver om "vattenhänsyn i skogsbruket" så här:

"Skogsskötsel får inte påverka vattenkvaliteten på ett negativt sätt. Det handlar om noggrannhet, hänsyn till andra värden och att skapa balans. Därför tar vi stor hänsyn till våtmarkerna i vårt skogsbruk".

"Vattenhänsyn i praktiken

När vi till exempel avverkar, röjer eller gödslar, så lämnar vi alltid rejäla skyddszoner mot vattendrag. Ofta har vi större sådana marginaler än vad FSC-standarden och lagarna kräver. För att vara på den säkra sidan........"

År 2009 såg skogen ut så här kring bäcken:

Nu 2 år senare den 1 oktober 2011 ser samma område ut så här:

Bedöm själva, skall man tro på Sveaskogs "vattenhänsyn"? Lägg märke till var skyddzonen finns(röd ring), invid bäcken. Skyddszon = 0 meter. Dessutom finns körskador i direkt anslutning till bäcken vilket medför att grusbottnarna slammar igen.

Läs mer om vattenhänsyn i skogsbruket

Sveaskog tog kontakt med mig och vi besökte tillsammans området. Enl. Sveaskog var det här ett misstag i planeringen, man hade missbedömt bäckens betydelse. Skadan är skedd men vi får hoppas att mitt påpekande kan kan få till en skärpning i miljöhänsynen längs vattendragen.

Information: avverkningar längs Dammsjöns norra sida

Dammsjövägen

Längs den gamla vägen mot Gäddtjärnstorp/Vintermossen kommer slutavverkning att utföras i höst

Passa på att se den gamla körvägen och skogen innan avverkningen, du kommer inte att känna igen dig efteråt. Skogsområdet är blockrikt, mossan och stensötan trivs på klippblocken. Efter avverkning kommer mycket av mossan att försvinna, den torkar bort.

Sveaskogs planerare har snitslat ut de områden som skall skyddas samt en zon mot Dammsjön. Vi får hoppas att bolagets ambitioner räcker till för att bevara den biologiska mångfalden i hembygdens skogar. Hur det går med den gamla vägen återstår att se.

Det aktuella avverkningsområdet

Jaktlag i Nyberget, i bakgrunden Dammsjön omkring 1890

Fr.v Skogvaktare Johan Edvard Holmberg från Hällsjötorp, doktor Glas från Lindesberg, skogvaktare Jakob Holmberg från Hällsjötorp, okänd, gruvförvaltare Ekstam från Stripa, bruksförvaltare Erik Jäderberg från Guldsmedshyttan, bakom honom ser man det nu aktuella avverkningsområdet som troligen avverkades i början av 1900-talet och som nu är aktuellt igen. Så långa omloppstider får vi nog aldrig uppleva igen.

Läs mer om skogens omloppstid och varför den bör förlängas

Sveaskogs syn på skogens klimatnytta

Stefan Helsing 2011-10-27


Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.
Posted by bergslagsfoto@gmail.com Thu, August 30, 2012 16:28

Nu är skogen avverkad och vi får vänja oss men körskador och uppbrutna stubbar.

Posted by Anna.B Forslund Wed, October 26, 2011 23:13

Första gången jag var med min far på Hammarbackens revir var 1976, vi var just efter Dammsjön, Gäddtjärn och däromkring. Det som slog mig var dess vackra natur med den kuperade terrängen, det rika sjösystemet och skogen med dess artrikedom. På åttiotalet var Hammarbacken Sveriges älgtätaste revir. Alltefter åren gått så har den ena efter den andra av våra djur och växter minskat eller försvunnit, för att aldrig komma tillbaka. De generationer som kommer efter oss får nog aldrig möjligheten att vandra i de skogar som vi gjort. Det kommer att bli en monokultur, där du inte kan få möjlighet att känna doften av mossa,höra vattnet porla, fåglarna kvittra,humlorna surra eller möta älgen....osv. Om vi bara kunde inse att människan också är ett djur och att viska leva här med respekt för andra arter och vårda och se till att skogen finns för kommande generationer.Det är skrämmande att vi inte inser att vi har bara en jord.....och att vi utplånar art efter art och förstör våra vatten......

Posted by Anna-Britta Forskund Sat, October 01, 2011 20:00

Ja, man finner inte ord! Allt som skulle och ska skyddas det kommer inte att betyda ett dugg i takt med att våra resurser från vår kära jord minskar. Och ju fler vi blir så går det fortare att ta slut på allt. När den sista fisken är fiskad och det sista trädet fällt.........ja???