Hammarbloggen

Hammarbloggen

Om Hammarbloggen

Välkommen till

Hammarbackens hembygdsförenings anslagstavla där alla kan bidra med information, upplysningar eller frågor som rör Hammarbacken och området där omkring. Lägg in din information under lämplig kategori som en kommentar så att även andra kan ta del av dina uppgifter.

November i Hammarbackens skogar

NaturnyttPosted by Stefan Helsing Tue, November 08, 2011 19:31

Den 8 november

Personal från Regionsförbundet i Örebro monterade upp en rastkoja på Kofallsudden i Dammsjön. Platsen kommer säkert att bli välbesökt.

Lite längre upp mot Kindla låg Gäddtjärn spegelblank, inte krusning...

Här vid Gäddtjärn finns ett mindre reservat med gammal granskog, området är ganska otillgängligt, stigar saknas och man får vara beredd på att klättra över stock och sten. Men för den naturintresserade är det värt besväret!

På min skogstur kom jag upp på Mellratjärnsberget och passerade den gamla kolbotten vid VargmossenVill ni njuta av denna skog så bör ni göra det omgående, snart är den borta!Det kommer ju ny skog säger skogsbolagen men då menar de nya virkesåkrar som nu odlas upp med hjälp av kvävegödsel och askåterföring.

Nog kan en virkesåker också vara vacker men då helst på avstånd!

Den gamla smedjan vid Knekttorp har rasat samman och i bakgrunden ser ni det nyavverkade skogsområdet. Skogarna försvinner och de gamlas spår suddas ut allt mer, när händer det något positivt i bygden? Vad är värt att bevara? När nästa generation kommer upp till dessa trakter för att söka sina rötter vad finns kvar då?

Kan någon ge mig ett svar?


Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.